Nebbhuset AB

Hemmabasen

Historik

Namnet Nebbhuset kommer från namnet på den gård som låg på platsen där företaget är beläget i Vessmantorp invid Rönneå. Nebbhuset AB grundades 1986 av Agne Einarsson som då satsade på kräftodling i dammar som anlades intill ån. Efterhand växte sonen Johan Einarsson upp och hans maskin- och lantbruksintresse tog allt mer tid och företaget utvecklades så småningom till att även omfatta en maskinstation. Nebbhuset AB var en av de första maskinstationerna med integrerad rundbalspress och plastare och med denna utrustning körde Johan runt i hela Nordvästra Skåne under ett antal säsonger.

Under senare delen av 1990-talet köpte Johan sin första grävmaskin och därmed tog företaget steget in i anläggningsbranschen och Johan tog över ägandet av företaget. Sedan dess har företaget växt och har utfört många uppdrag av olika karaktär i Skåne och Småland. Exempel på egna arbeten finns under Referenser. 1999 byggdes den första maskinhallen för att bättre kunna ta hand om maskinparken och den inreddes med en verkstad 2002. Antalet maskiner och tillbehör fortsatte dock att öka och 2012 byggdes ännu en ekonomibyggnad för att kunna få in huvuddelen av dem under tak.