Nebbhuset AB

Skogsväg

Exempel på referensobjekt

Nebbhuset AB har genomfört bland annat följande projekt:

 • Dammrenovering S:t Petri, Klippans pastorat
 • Bäckrestaurering Höjeå Genarp - Esarp Lunds kommun, gm Ekologgruppen
 • Div Trekammarbrunnar - Husägare Klippans kommun, Höörs kommun etc
 • Exploateringsområde Stattena Norra, delen Nord - Hörby kommun
 • Avvattning åker - Lantbrukare Klippans kommun
 • Bullervall längs E4 - Woodland, Örkelljunga
 • Våtmarksarbeten - Önnerup/Flädie Lunds kommun
 • Våtmarksarbeten - Gryby Eslövs kommun
 • Habo dammar, rekreationsområde -Lomma kommun
 • Ledningsomläggning och avskärmning förorenat grundvatten - Klippans kommun
 • Restaurering fiskväg - Degeberga Länsstyrelsen Skåne
 • Grunder till ekonomibyggnader - Lydinge Jordbruk AB, Lars Olofssons Maskinstation
 • Fotbollsplan, tennisbana och VA - Woodland Country Club
 • Dagvattendammar & plantering våtmarksväxter - BioRec
 • Rivning - Åke Dahls fastighets AB, Ljungbyheds lokalförening

Ekonomi:

AAA hos Biznode (fd Justitia)


Bilder

Bullervall mot E4:an vid Eket

bullervall-5  bullervall-6 

Reningsdammar

Dammar Kulla G dammbygge-2 dammbygge-3

Anläggning av fyra dammar i serie med grunda och djupa zoner i varje damm för vattenrening, grävningen utfördes med hjälp av GPS. Dammarna planterades sedan med våtmarksväxter.

Uteplatser i Röstånga

Röstånga-3

Anläggning av gångväg och uteplatser i bostadsområde i Röstånga

Trekammarbrunn

trekammarbrunn-2