Nebbhuset AB

Slamspridaren Traktor
Slamspridning på gång

Lantbruk

Till lantbrukskunder kan Nebbhuset AB erbjuda:

  • Spridning av gödsel med fastgödselspridare (steg 2)
  • Spridning av kalk med kalkspridare (alternativt med fastgödselspridare)
  • Siktning av jordmassor med skaksikt
  • Dränering av åkermark
  • Anläggning av dammar för bevattning och/eller fällor för fosfor och andra näringsämnen
  • Dikesrensning
  • Restaurering av bäckar och åar till bättre fiskevatten
  • Kantskärning
  • Vägbyggnad
  • Jordprovtagning

Lantbruk:

Traktorer, 100—200 hk
Fastgödselspridare med GPS-kontroll för behovsbaserad spridning
Kalkspridare med GPS-kontroll för behovsbaserad spridning
Bandgrävmaskiner 16-24 ton
Traktorgrävare
Sorteringsverk
Hjullastare, 16 ton