Nebbhuset AB

Grävning VA Stattena JCB och båt på Ven

Anläggning och markarbeten

Nebbhuset AB har stor erfarenhet av att utföra både större och mindre anläggningsarbeten, se mer på sidan "Referenser".

Exempel på uppdag vi utför är:

 • Exploateringsområde
 • VA
 • Vägbyggnad
 • Dammar
 • Lekplatser
 • Restaurering av vattendrag
 • Enskilda avlopp
 • Stensättning
 • Fiskevårdande insatser
 • Trädgårdsanläggning
 • Plantering
 • Kantskärning

Resurser

 • Bandgrävmaskiner, 16-24 ton med grävsystem och GPS-styrning
 • Hjullastare, 10-20 ton
 • Sorteringsverk
 • Vält
 • Traktorgrävare
 • Utsättningsutrustning
samt
 • Specialiserade underleverantörers resurser
Dammar Kulla G Stinsgården Hasselbacken Röstånga Lekbädd Esarp